CÁC KHÁCH HÀNG VÀ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

1/ INDOCHINA RIVERSIDE TOWER LTD (Nhà đầu tư Nhật Bản – 2017)

timthumb

Dự án thực hiện:  Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

2/ SÔNG HÀN TRADING & TOURIST COMPANY, LTD (Nhà đầu tư Nhật Bản – 2017)

download

Dự án thực hiện: Thành lập liên doanh với đất thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam và sau đó xin chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam sang bên nước ngoài

3/ THE BLOSSOM CITY HOTEL (Nhà đầu tư Nhật Bản – 2015)

download (2)

Dự án thực hiện: Nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án khách sạn từ doanh nghiệp địa phương sang nhà đầu tư nước ngoài (pháp nhân Nhật Bản) và thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để phát triển khách sạn

4/ THE HIYORI APARTMENT (Nhà đầu tư Nhật Bản – 2016)

images

Dự án thực hiện:  Xin cấp phép đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài

5/ RAYMOND VIETNAM ARCHITECTURE (Nhà đầu tư Nhật Bản – 2016)

logo

Dự án thực hiện: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

6/ DA PHUOC INTERNATIONAL TOWN, DANANG (Nhà đầu tư Hàn Quốc –  2016)

Dự án thực hiện: Nộp hồ sơ chuyển nhượng cổ phần từ nhà đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp địa phương

7/ TAY AN SPINNING FACTORY  (Nhà đầu tư Hàn Quốc – 2014)

Dự án thực hiện: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

8/ RIO TAM THANG DYEING FACTORY (Nhà đầu tư Hàn Quốc – 2018)

rio

Dự án thực hiện: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài để mở nhà máy

9/ BUMHAN CABLE & SYSTEM FACTORY (Nhà đầu tư Hàn Quốc – 2017)

download

Dự án thực hiện: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

10/ WHITEX GARMENT FACTORY, HOA KHANH DANANG (Malaysia- 2014)

download (3)

Dự án thực hiện: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

11/ VNC 55DANANG, VINA CAPITAL  (2014, 2017)

VINADAS , DANANG, VINA CAPITAL (2014, 2016, 2017)

download1

Dự án thực hiện: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

094.232.6060 Đặt ngay

Đăng nhập tài khoản