Liên hệ

Hexagon

map

Gửi liên hệ

Thông tin Hexagon

  • Địa chỉ: 10F, Vinh Trung Plaza, 255-257 Hung Vuong Str, Danang, Vietnam (Ong Ich Khiem str. entrance)

  • Email: info@jepco-vn.com

  • Điện thoại: 0236.399.6060

  • Website: www.hex-office.com

  • Hotline: 094.232.6060

094.232.6060 Đặt ngay

Đăng nhập tài khoản